Help je mee?

Stichting Voetbal Helpt kinderen (van 6- 15 jaar) die – door de financieel thuissituatie – niet kunnen deelnemen aan voetbalactiviteiten. Door deze kinderen in staat te stellen ook mee te doen aan de Clubvoetbaldagen kunnen zij zich ook verheugen op hun schoolvakantie. Een voetbalkamp helpt de kinderen samen te werken, zich aan afspraken te houden, door te zetten, het verbeteren van je vaardigheden door middel van oefenen, nieuwe vrienden te maken, respect te hebben voor elkaar en om te gaan met verlies. Tevens geeft het kinderen het gevoel om erbij te horen en zelfvertrouwen op te bouwen.

Ondersteun de Stichting Voetbal Helpt
Al vanaf de start werken we nauw samen me de stichting. Bijna honderd kinderen hebben hierdoor reeds deel kunnen nemen aan de voetbaldagen. Voor iedere deelnemer draagt Clubvoetbaldagen een bedrag af aan Voetbal Helpt (www.voetbalhelpt.nl) zodat kinderen uit gezinnen met een kleine beurs ook de mogelijkheid krijgen om te sporten. Ook als deelnemer kun je nu een bijdrage leveren door bij de inschrijving een donatie te doen.


Stichting Voetbal Helpt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor het fiscaal aantrekkelijk is voor bedrijven of particulieren een bijdrage te doen.