Filosofie Clubvoetbaldagen

Clubvoetbaldagen zet aan tot actief sporten en biedt de jeugd van 6 t/m 13 jaar een unieke kans om zich verder te ontwikkelen. Vaak is de vakantie best lang en kunnen kinderen zich gaan vervelen of worden een beetje passief door lang op de bank zitten en tv, playstation kijken. De Clubvoetbaldagen kan dan een welkome afwisseling zijn om de kinderen aan te sporen tot voetbal en bewegen. Sporten, gezond bezig zijn en plezier gaan hier in hand in hand.

Elk kind voelt zich veilig tijdens de voetbaldagen
De veilige omgeving van de voetbalclub geeft een vertrouwd gevoel. Samenwerken, respect voor elkaar en je goed voelen zijn kernwoorden van onze voetbaldagen. Hierbij zorgen de trainers en begeleiders voor ondersteuning en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Tijdens de train de trainersdagen wordt onder andere aandacht besteed aan de sociale omgangsnormen van de deelnemers. Clubvoetbaldagen vindt het van belang dat alle kinderen zich veilig en prettig voelen tijdens deze drie voetbaldagen. Daar spelen de trainers en begeleiders ook een belangrijke rol in. Tijdens de voetbaldagen worden de Kanjers in de Sportregels op de deelnemers overgedragen:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig
  • We hebben respect voor onszelf en anderen

Ontwikkeling door uitdaging en positieve coaching
Clubvoetbaldagen is onderdeel van ProCamp. ProCamp is gespecialiseerd in het organiseren van voetbalkampen en voetbaldagen. Niet alleen leren de kinderen beter voetballen, ze leren ook bewuster met elkaar om te gaan. De trainers en begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen zich snel op hun gemak voelen in de voor hun vertrouwde omgeving van de voetbalclub. Door de gerichte indeling in overzichtelijke groepjes (hierbij wordt uiteraard wel gekeken naar leeftijd en niveau) zijn de voetbaldagen leuk en leerzaam voor alle voetballers ongeacht hun niveau waardoor alle kinderen maximaal plezier kunnen beleven. 

Enkele redenen om voor Clubvoetbaldagen te kiezen:
- Het is gezond, sportief en leerzaam;
- Goede afwisseling in de lange zomervakantie;
- Het is in de buurt; uw kind slaapt gewoon thuis;
- Er is maximale aandacht voor veiligheid (ook aan het gevoel van veiligheid) tijdens de Clubvoetbaldagen;
- Door de overzichtelijke groepen kan uw kind individueel worden gecoacht, zowel op voetbal als op sociaal gebied;
- Iedere dag is er een extra beleving voor uw kind met een quiz of activiteit.
- U ondersteunt met deze voetbaldagen de organiserende club. De club wordt hierdoor financieel gezonder en kan meer plannen uitvoeren
- U ondersteunt o.a. de Stichting Voetbal Helpt (www.voetbalhelpt.nl). Voor elke deelnemer draagt Clubvoetbaldagen een bedrag af ten gunste van deze stichting.

Kortom: In voetbal is meer mogelijk voor uw kind. Clubvoetbaldagen combineert sportiviteit in al zijn vormen!


Ook veel gelezen:
Alle deelnemende Clubvoetbaldagen locaties
Dit is interessant voor mijn club, kan mijn club nog meedoen?